środa, 25 maja 2016

Konstrukcja plot z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Konstrukcja balustrady plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać formę ogrodzenia, sposób wykonania jego instalacji oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie płotu można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia z plastiku na plot i bramę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane plot plastykowe na plot i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz